Hiển thị tất cả: 10 sản phẩm
Sắp xếp theo:
 • + Công suất lạnh (HP): 38
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 36
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 34
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 32
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 30
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 28
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 26
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 24
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Xuất xứ: Hàn Quốc
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A