Hiển thị tất cả: 9 sản phẩm
Sắp xếp theo:
 • + Công suất lạnh (BTU): 18.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
dieu-hoa-grê-GWC12PB-K3D0P4
 • + Công suất lạnh (BTU): 24.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
dieu-hoa-grê-GWC12PB-K3D0P4
 • + Công suất lạnh (BTU): 18.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
dieu-hoa-grê-GWC12PB-K3D0P4
 • + Công suất lạnh (BTU): 12.000
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
dieu-hoa-grê-GWC12PB-K3D0P4
 • + Công suất lạnh (BTU): 9.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (BTU): 24.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (BTU): 18.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (BTU): 12.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (BTU): 9.000
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc