CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Vận chuyển Hà Nội:

  • Hàng hóa được vận chuyển miễn phí trong vòng 10Km
  • Trong trường hợp địa điểm giao hàng lớn hơn 10Km chi phí vận chuyển sẽ được thỏa thuận và thống nhất với khách hàng
  • Thời gian giao hàng theo sự thống nhất và thỏa thuận với khách hàng.

Vận chuyển ngoại tỉnh.

  • Chi phí và thời gian giao hàng sẽ được thỏa thuận và thống nhất với khách hàng.