Hiển thị tất cả: 12 sản phẩm
Sắp xếp theo:
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Xuất xứ: Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Xuất xứ: Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a
 • + Xuất xứ: Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc
 • + Xuất xứ: Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc
 • + Gas (Môi chất lạnh): R134a