Cửa hàng

Hiển thị: 49–60 trong tổng 230 sản phẩm
Sắp xếp theo:
 • + Công suất lạnh (HP): 3.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 4.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 3.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 4.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 3.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 2.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 2.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 1.5
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 1.5
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 1.5
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 2 Chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 2.0
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc
 • + Công suất lạnh (HP): 1.5
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410A
 • + Loại điều hòa: 1 Chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Xuất xứ: Trung Quốc